Thursday August 13, 2020

Tag Archives: กิจกรรม

แจก Voucher ของ Friday Steak Night Buffet

Written by | 05/02/2015 | 0
Friday steak buffet night
– รายละเอียด Friday Steak Night Buffet http://www.hungryfatguy.com/2014/09/friday-steak-buffet-dusitd2/ ประกาศผลผู้โชคดีทั้ง 8 ท่านมีดังนี้ !!!!! คุณวรางคณา แก้ววรา คุณกฤตยชญ์ สอนไม้ คุณวัชพล จันทร์โอภาส คุณกฤตยากร น้อยปวง คุณหทัยกาญจน์ จิระ คุณภานุพงษ์ ประกอบกิจ คุณณัฐชาคริต สุวรรณ คุณChittima Kanchanindu   น้าอ้วนจะจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์นะครับ ^^

กิจกรรม Extreme Sunday Buffet Lunch

Written by | 22/01/2015 | 0
Extreme Sunday Buffet Lunch
มาร่วมสนุกกันง่ายๆ เพียงทำตามกติการดังต่อไปนี้ – ลงทะเบียนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ – ลุ้นรับรางวัลเป็น Voucher Extreme Sunday Buffet Lunch Dusit D2 Chiang Mai มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1 ใบ – เริ่มตั้งแต่วันนี้ – วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 12:00 น. ประกาศผลเวลา 18:00 น. – สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้วันที่ 25 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Dusit D2

ร่วมสนุกกับกิจกรรม Eat on Earth

Written by | 15/01/2015 | 0
กิจกรรม Eat on Earth
  มาร่วมสนุกกันง่ายๆ เพียงทำตามกติการดังต่อไปนี้ – แค่ตอบคำถามว่า รูปด้านบนนี้ เป็นเมนูอาหารชื่อว่าอะไร? โดยท่านสามารถหาคำตอบได้ที่รีวิวร้าน Eat on Earth จากเว็บน้าอ้วนชวนหิว (http://www.hungryfatguy.com/2014/11/eat-on-earth-update-menu/) แล้วกรอกคำตอบและข้อมูลส่วนตัวด้านล่างให้ครบถ้วน – ลุ้นรับรางวัลเป็นบัตรรับประทานอาหารที่ร้าน