Kafevino ชื่อนี้ใครที่เป็นแฟนเพจน้าอ้วนตั้งแต่ช่วงเริ่มแรก ก็คงได้ยินอยู่บ่อยๆ แต่ชื่อนี้ได้หายไปช่วงหนึ่งที่น้าอ้วนไม่ได้กล่าวถึง ร้าน Ka-fe-vi-no จากเดิมที่เขาเคยตั้งอยู่แถวอำเภอสันทราย แต่ต้องมีเหตุให้ย้ายมาเปิดที่อื่น ตอนนี้เขาได้เปิดให้บริการเป็นอย่างทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยสไตล์และคอนเซ็ปเดิมของแบรนด์ Ka-fe-vi-no ลูกค้าหลายๆ คนที่เคยประทับใจกับอาหารและเครื่องดื่มของร้านนี้ วันนี้จะได้มีโอกาสกลับมาชิมอีกครั้งครับ อีกทั้งเขาได้ย้ายสถานที่เข้ามาในตัวเมือง ย่านที่คึกคักอีกที่หนึ่งชองเชียงใหม่ นั่นก็คือนิมมานเหมินทร์นั่นเอง (more…)