Sunday June 13, 2021

Tag Archives: ร้านอาหารญี่ปุ่นโกโร่

ตำนานความอร่อยกว่า 40 ปีของร้านอาหารญี่ปุ่นโกโร่ ความอร่อยจากเมืองกรุงมาสู่เชียงใหม่

Written by | 29/08/2016 | 0
ต้องย้อนอดีตเพื่อกล่าวถึงร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้ แต่เชื่อว่าคนเชียงใหม่คงไม่รู้จักร้านนี้ เพราะเขาเป็นร้านดัง ร้านในตำนานของกรุงเทพมหานคร GORO Japanese Restaurant ร้านอาหารญี่ปุ่นที่สามารถพูดได้เลยว่าเป็นร้านแรกๆ ของประเทศ ซึ่งตำนานของอาหารญี่ปุ่นที่เข้ามาในเมืองไทยอย่างจริงๆ จังๆ ก็น่าจะอยู่ราวๆ