Social Enterprise คำนี้คงไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยอย่างเราสักเท่าไร คำว่า Social Enterprise หมายถึงธุรกิจที่เป็นได้ทั้งประเภทที่หากำไรและไม่หากำไร ยึดถือการตอบแทนประโยชน์สู่สังคมเป็นแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise หรือ S.E. นั้นจะเน้นด้านการกระจายรายได้สู่หน่วยผลิตในกลุ่มสังคม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)1 ทำไมน้าอ้วนถึงเอาคำว่า Social Enterprise มาเกริ่นนำการเข้ารีวิวในวันนี้ ก็เพราะว่าร้านอาหารที่น้าอ้วนจะแนะนำในวันนี้ เขาเป็น S.E. แห่งแรก...