Thursday August 13, 2020

Tag Archives: voucher

ร่วมสนุกกับกิจกรรม Eat on Earth

Written by | 15/01/2015 | 0
กิจกรรม Eat on Earth
  มาร่วมสนุกกันง่ายๆ เพียงทำตามกติการดังต่อไปนี้ – แค่ตอบคำถามว่า รูปด้านบนนี้ เป็นเมนูอาหารชื่อว่าอะไร? โดยท่านสามารถหาคำตอบได้ที่รีวิวร้าน Eat on Earth จากเว็บน้าอ้วนชวนหิว (http://www.hungryfatguy.com/2014/11/eat-on-earth-update-menu/) แล้วกรอกคำตอบและข้อมูลส่วนตัวด้านล่างให้ครบถ้วน – ลุ้นรับรางวัลเป็นบัตรรับประทานอาหารที่ร้าน