ชื่อร้าน : เฮือนจันทร์เป็ง ร้านอาหารเหนืออร่อยๆ แห่งเมืองสันกำแพง เชียงใหม่ ที่อยู่ : 58 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด GPS : 18.74205,99.128436 (แผนที่จาก Google Map) ติดต่อ :  081 783...