ชื่อร้าน : 2Boys Homemade & Handmade Cafe เชียงใหม่ ที่อยู่ : 210 หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด GPS : 18.767128,98.947097 (แผนที่จาก Google Map) ติดต่อ : ...