Tuesday September 21, 2021

“เป็นแสน” ประกาศผลรางวัลร้าน Oyori

Written by | 21/11/2014
Filed in: activity

“เป็นแสน” ร่วมฉลองกับ น้าอ้วนชวนหิว by Wongnai ในโอกาสมีแฟนเพจครบ 1 แสนคน

เป็นแสน 100,000 fans celebration

และเรารู้จักกันมาหลายปี น้าอ้วนก็อยากทราบว่าแฟนเพจน้าอ้วนนั้น รู้สึกยังไงกับน้าอ้วนบ้าง ชอบ ไม่ชอบ หรือ อยากให้เพิ่มอะไรบ้าง แต่จะให้ตอบเฉยๆ ก็คงไม่งามนักเลยจัดรางวัลแจกเป็นการตอบแทน

โดยกิจกรรมแรกนี้เป็นร้าน Oyori The Grill โดยของรางวัลมีดังนี้

 1. Gift Voucher 300 บาท จำนวน 5 รางวัลๆ 1 ใบ รวมมูลค่า 1,500 บาทและผู้โชคดี 5 ท่านได้แก่
  1. เนื่องจากรับข้อมูลที่อยู่จาก คุณวิภาดา คำปวน ไม่ครบถ้วนจึงขอมอบสิทธิ์ให้แก่ คุณณฐนน สมเจริญ แทนครับ
  2. คุณขวัญพร พาณิชย์เจริญชัย
  3. คุณภัทราพร ศรีวิชัย
  4. คุณรัชนีวรรณ ปัญญาเทพ
  5. คุณอรัญภักษิ์ ชาตินักรบ
 2. Discount Voucher 20% จำนวน 5 รางวัลๆ 1 ใบ และผู้โชคดี 5 ท่านได้แก่
  1. เนื่องจากรับข้อมูลที่อยู่จาก คุณธีร์ฐพันธ์ สุวรรณธัช ไม่ครบถ้วนจึงขอมอบสิทธิ์ให้แก่ คุณนรินทร์ อัศวไพศาลกุล แทนครับ
  2. คุณสุกัญญา ตันติตระการวัฒนา
  3. คุณสาริศา ชัยวินิจ
  4. คุณสาลินี เหล่วะนา
  5. คุณอรุณโรจน์ ยลสุริยัน

เนื่องจากของรางวัลจากร้าน Oyori The Grill จะอายุถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นี้ ทางทีมจำเป็นต้องมอบสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลที่ถูกต้องชัดเจนแทนเพื่อสามารถใช้สิทธิ์ของรางวัลได้ทันเวลาครับ

ทางน้าอ้วนจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ทางไปรษณีย์นะครับ ^ ^

Comment Disclaimer