Friday July 30, 2021

ร่วมสนุกกับกิจกรรม Eat on Earth

Written by | 15/01/2015
Filed in: activity

กิจกรรม Eat on Earth

 

มาร่วมสนุกกันง่ายๆ เพียงทำตามกติการดังต่อไปนี้

– แค่ตอบคำถามว่า รูปด้านบนนี้ เป็นเมนูอาหารชื่อว่าอะไร? โดยท่านสามารถหาคำตอบได้ที่รีวิวร้าน Eat on Earth จากเว็บน้าอ้วนชวนหิว (http://www.hungryfatguy.com/2014/11/eat-on-earth-update-menu/) แล้วกรอกคำตอบและข้อมูลส่วนตัวด้านล่างให้ครบถ้วน

– ลุ้นรับรางวัลเป็นบัตรรับประทานอาหารที่ร้าน Eat on Earth   มูลค่า 200 บาท จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 1 ใบ

– เริ่มตั้งแต่วันนี้ – วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558

– น้าอ้วนจะจัดส่งของรางวัลให้ท่านทางไปรษณีย์ ฉะนั้นกรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แม้ว่าท่านจะตอบถูกแต่หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลของท่านไม่ครบถ้วน น้าอ้วนจะมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นที่ตอบถูกและกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แทน

หมดเวลาแล้วจ้าาา

Comment Disclaimer